EU-KONTROLL

15-23%

 
Nærmer seg olje skift før våren.
Vi har tilgang til Kendall motor og automat olje.
Kendall GT-5w-40 Fullsyntetisk. kr 98,75.
Kendall GT-1.20w 50. kr 62,50.
Kendall Classic ATF-Dextron 3 aut.olje. kr 63,75.
Kendall Super D-3 15w-40- kr 63,75.
Kendall Limited slipgearolje.80-90 kr 76,25.
Kendall GT-1 10W-40.   kr 62,50.
Kendall gear.80-140 syntetisk. kr95,00
Kendall.Nitro 70 kr73,75.
Kendall Chrysler ATF. kr87,50.
Kendall W-50. kr72,50.
Kendall Limited slip aksel konsentrat.kr125.
Kendall Hydraulic oil 32. kr47,00.

Andre typer Kendall olje fåes ved forespørsel:

Kontakt Dag Smith på tlf,63856526 el.
905 93 831.Industriveien 5 1960 Løken. Dette blir

bygge bak Gausdal landhandleri,og bak bygget

JUBILEUMSTSHIRT

200,- STK INN TIL KLUBBKONTO 1280 60 81947 .MEN BESTILLES, OG AVTALES LEVERT AV TORGEIR,\.GÅ UNDER KONTAKT/STYRET (TORGEIR) TLF,SMS ELLER EMAIL